SØKNADSKRITERIER

Du er en første generasjon innvandrer med opphold- og arbeidstillatelse i Norge, eller du er en del av et mangfoldig team. 

  • Du har en god idé som dekker et kundebehov, du har en bærekraftig modell, og det er mulighet for å skalere ditt produkt/service
  • Du har X-faktoren som skal til for å lykkes, og det skinner gjennom i søknaden din
  • Du vil få en pakke med forretningsutvikling av ledende aktører i markedet samt et stort nettverk i bytte mot 10% egenkapital.
 
green.jpg

Søknad

Navn *
Navn
Ditt prosjekt
Din forretningside
Et eksempel: Hvis det er et fysisk produkt, så hvor langt har du kommet med å utvikle produktet. Fra idéfasen til produktets fysiske tilstand, hvor i denne prosessen er du idag?
Team
Vennligst godkjenn at Charge kan beholde opplysningene dine til søknadsformål *
Opplysningene som er sendt som en del av søknaden til Charge programmet, vil kun bli brukt til vurdering av søknaden for opptak til programmet.